gotes com a monedes de deu quinzets

Gotes de pluja d’una grandària considerable.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

La forta pluja, intensa i amb unes gotes com a monedes de deu quinzets, obligava la muleta a posar una marxa llarga i accelerar la velocitat.