gota com un duro / gotes com a duros

Es diu les gotes que són exageradament grans, sobretot de les gotes de pluja.

Fa referència als duros de plata del segle XIX que tenien un diàmetre considerable, d’uns 4 cm aproximadament.

En Rondalles pels qui les saben totes, de Pere Morey Servera, podem llegir:

Ben aviat començaren a caure unes gotes com a duros, i En Bernadet va haver d’arrancar a córrer cap a dins sa caleta, esperant trobar qualque covitxol o escar per amagar-se mentres sa barrumbada passava més enllà.