gord com un trull / gords com a trulls

Molt gord, molt gros.