gord com un jònec / gords com a jònecs

Molt gord, molt gros.