gola com un embut

S’usa per a expressar que algú és molt menjador, molt fartó.

Els que mengen moltíssim, que són molt fartons, que tenen una gola com un embut, se’ls anomena embuders.