gola com un calcetí (o com una calça)

1) S’usa per a expressar que algú menja molt, que és molt fartó.

2) S’usa per a expressar que algú beu molt, sobretot begudes alcohòliques.

La comparança tindre una gola com un calcetí, en la primera accepció, la conec del parlar d’Alcoi. L’he sentida moltes voltes als meus pares i a diverses persones de la meua família.

La frase següent la vaig arreplegar d’una conversa real: «És que el xiquet este té una gola com un calcetí. Ja podem treballar, ja. Se’ns menjarà pels peus.»

S’usa amb el verb tindre.

NOTA: Josep Garcia Llopis en el seu llibre Revoltim arreplega tindre una gola com un calcetí. El Diccionari de la Vall d’Albaida en l’entrada gola diu: «tindre la gola com una calça: es diu d’aquelles persones que beuen molt d’alcohol» i en l’entrada calça diu: «tindre la gola com una calça: que menja o beu molt (Nloc).