gepa com un cossiol

S’empra per a dir que algú té una gepa molt gran.