gepa com un cabàs

S’empra per a dir que algú té una gepa molt gran.