gepa com la d’un camell (o com la d’un gamell)

S’empra per a dir que algú té una gepa molt gran.