geni com una malva

S’empra per a dir que algú té un geni molt bo, suau, que és una persona afable, afectuosa, bona persona, agradable.