geni com un porró

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, molt mal caràcter.

En la rondalla El rei Astoret, d’Enric Valor, podem llegir:

–I què em pot fer el seu fill?
–Què et pot fer? Té una força gran i un geni com un porró, i vol estar-se ací, el poc temps que s’està, tranquil i sense visites. Manies… és molt maniós. Però jo t’amagaré en el rebost (ell no hi entra mai). I, en anar-se’n, et gitaràs al meu llit, que jo sóc ja corretjosa i bé puc estenellarme en un banc de la cuina.