geni com un esparver

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, molt mal caràcter.

En la rondalla El senyoret geniüt, dins el llibre Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià, recollides per Francesc Gascón, podem llegir:

Este home tenia un geni com un esparver, era molt capriciós i sempre estava fent patir els seus servents, i els criats li tenien més por que Francesc Xorro.