geni com un bou

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, que és violent, que se n’ix de polleguera amb facilitat, que de seguida se’n puja a la figuereta.

En la novel·la Enllà de l’horitzó, d’Enric Valor, llegim:

–Cervera és un homenot que ha fet parlar bastant. De jove, era una mica fanfarró i perdonavides, i quan volia entrava en un casinet de calbot i feia parar totes les partides de cartes i desafiava tothom que volgués veure’s les cares amb ell. Per diversió! Un geni com un bou!