geni com un albarzer

S’empra per a dir que algú té molt mal geni, molt mal caràcter.

L’albarzer (o esbarzer) és l’arbust de la família de les rosàcies que rep el nom científic de Rubus ulmifolius. Té unes tiges molt llargues, que s’estenen en totes les direccions i que estan proveïdes d’uns forts agullons corbats cap arrere. És un dels arbusts més punxosos que podem trobar. El seu fruit és la móra.

Cal aclarir que, en el valencià popular, la paraula geni es pronuncia ‘gènit’.