gelat com un fardatxo / gelats com a fardatxos

Molt fred, molt gelat.

El fardatxo, rèptil sauri de l’espècie Lacerta ocellata, és un animal de sang freda i sempre està gelat.

Carles Salvador, en Les festes de Benassal, escriu:

O potser caurà la clau a terra, i el borratxo, que no la veu perquè és nit fosca, o perquè els ulls li fan llumenetes, o perquè no té esme per a trobar-la i plegar-la i posar-la al forat del pany, s’hauria de quedar al ras, a la serena, on es refredaria i es quedaria gelat com un fardatxo.

NOTA: Els valencians usem l’adjectiu gelat per a expressar que una cosa no és calenta. Gelat no significa necessàriament congelat. En els parlars valencians significa, normalment, fred i, a voltes, simplement, a temperatura ambient.