gastar menys que un cego en novel·les

Gastar molt pocs diners.

En la novel·la La trampa del desig, d’Urbà Lozano Rovira, podem llegir:

A canvi de no invertir en res que tinguera el més mínim risc –preferien el rento del banc, tan seguret–; barata gastar menys que un cego en novel·les i renunciar a luxes prescindibles, i a algunes altres coses que més que capricis privatius eren necessitats peremptòries.

NOTA: La paraula rento, que trobem en aquest text, significa ‘rèdit’. Es considera un vulgarisme. El DNV de l’AVL no recull aquesta paraula.