fosc com una boca de canó / foscs (o foscos) com a boques de canó

Molt fosc.

Paco Esteve, en la novel·la Si ha nevat, escriu:

Però en arribar on el dia abans s’havien batut ambdós bàndols no van trobar res. Tot estava fosc com una boca de canó.