fort com una penya / forts com a penyes

Molt fort.