fort com un cavall perxeró / forts com a cavalls perxerons

Molt fort.

Fa referència als cavalls de tir anomenats perxerons perquè procedixen de la regió francesa de Perche. És una de les races de cavalls més antigues de França que es caracteritza per la corpulència dels seus exemplars.