fort com un bou / forts com a bous

1) Molt fort.

2) Amb molt bona salut.

Enric Benavent, en la seua obra teatral La ruleta russa, escriu:

Creu que em fa por perquè és fort com un bou? Eh? Ós, més que ós!

L’escriptor benisser Bernat Capó, en el seu llibre Espigolant pel rostoll morisc, ens parla del roder Mitjana, de Castell de Castells, i ens diu:

Astut com la rabosa, fort com un bou, serveix als interessos del seu protector si aquests són paral·lels als seus, obeeix les ordres si interpreten fidelment els seus desigs.

En la novel·la Els retrobats i els perduts, de Josep Usó, trobem:

De seguida, en veure’s encerclats, ell i Jacques, un bretó rabassut i fort com un bou, envestiren un gendarme al qual deixaren estés en terra, ferit i inconscient, i començaren a córrer pel mig del bosc.