fornicar com un verro / fornicar com a verros

Fer l’acte sexual de manera grollera.

Josep Lozano, en la novel·la El mut de la campana, escriu:

Abans d’arribar jo al piquet, ja vaig sentir els febles gemecs d’aquella dona, a qui no distingia gens bé, i la mena de renills, esbufecs i panteixos que eixien de la boca del frare, fornicant com un verro.

NOTA: Un verro és un porc mascle no castrat, destinat a cobrir les porques.