fluix com una canya badada / fluixos com a canyes badades

S’usa per a expressar la idea que una cosa és molt fluixa, molt fràgil, que es poc trencar amb facilitat.

En la novel·la El desordre de les dames, de Pepa Guardiola, trobem:

[…] aquelles pessigolles a la panxa, el batec sorollós del cor que retrunyia fins semblar venir de fora, la boca seca, les cames fluixes com canyes badades, i de sobte la descàrrega que sorgia del més profund de les vísceres i que feia que tots els humors canviaren, […]