flac com un fil / flacs com a fils

Referit a persones: molt flac, molt prim.

En la novel·la Aigua en cistella, de Carme Miquel, podem llegir:

El meu germà? Es diu Camil. Per aquell temps era com un conillet espantat. Es va criar feble i escarransit. No és que estiguera malament, que no ho estava, però no menjava molt i creixia flac com un fil i queia molts bacs.

NOTA: Sovint es diu flac com un fil de cosir o flac com un fil d’aram.