fidel com un mastí / fidels com a mastins

Referit a éssers humans: que és constant en el seu afecte envers altres persones i no defrauda mai la confiança que es deposita en ell.

En la novel·la Sense la terra promesa, d’Enric Valor, podem llegir:

Disposava d’una bona colla de majorals fidels com a mastins, que es trencaven la closca amb qui fos en la seua defensa, i s’havia rodejat d’una camarilla per la qual no es deixava engavanyar i que li servia per a controlar el poble en pes i sostenir en plena vigència les llargues jornades de treball de sol a sol i jornals de fam, a desgrat de les tímides reformes obreristes –moltes purament o oficials–, que tantes víctimes i patiments havien costat i que per fi pogueren passar a la legislació espanyola per uns criticats esforços d’aquell contradictori Canalejas.