fidel com un gos / fidels com a gossos

Referit a éssers humans: que és constant en el seu afecte envers altres persones i no defrauda mai la confiança que es deposita en ell.