fi com una teranyina / fins com a teranyines

Aplicat a coses: ‘molt prim, de molt poca grossària’.

En la novel·la Els països del tallamar, de Joan-Carles Martí i Casanova, podem llegir:

S’entremetien pels seus cabells daurats, llargs i fins com a teranyines de fil de cotó aiguamarina.