fer-ne una com un cove

1) Equivocar-se en els càlculs o en les previsions en contra de l’interés propi.

2) Aconseguir el resultat oposat al que es pretenia aconseguir.

En el llibre En gris marengo, de Joan Josep Cardona Ivars, podem llegir:     

Et miren des de la profunditat dels temps com els sants pares de la pàtria i ens estan dient que tal com anem vestits ara acabarem fent-ne una com un cove.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Pere Ortís en el seu llibre La parla de l’Urgell.