fer com un lluç

Pegar a algú una bona pàlissa, fer-lo blau de verga.

En Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú, podem llegir:

Pobre dimoni, el van fer com un lluç, els ulls se li’n fugien, de tan inflats com els tenia. Fins i tot la cua la tenia coenta com un all.