fer com qui no vol la cosa

Fingir desinterés per una cosa que, en realitat, interessa molt.