fer com el tio Caliu, que ja plora ja es riu

1) Referit a un xiquet: s’usa per a expressar que plora de regany, sense cap motiu important, i que ben prompte deixa de plorar.

2) Referit a una persona adulta: s’usa per a posar de manifest els sentiments contradictoris.