fer com el ferrer de Tibi, que ferrant ferrant va perdre l’ofici

S’usa per a expressar la idea que algú, en lloc de progressar en la seua faena o en els seus estudis, cada volta va més cap arrere.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.