fartar com un porc / fartar com a porcs

Menjar molt, d’una manera excessiva i exagerada.

En I conte contat…, de Jordi Raül Verdú, trobem:

El Ti Pere Joan Nas, que menjava més que una revolta de riu, va seguir fartant i fartant com un porc, sense importar-li massa que la seua família se n’haguera anat esperitada i se l’haguera deixat allí tot sol.