fart com un teixó / farts com a taixons

Molt fart, molt ple, per haver menjat excessivament.