fart com un porc / farts com a porcs

Molt fart, molt ple, per haver menjat excessivament.

És una comparança molt corrent en els parlars valencians.

NOTA: Aquest modisme comparatiu s’usa també en altres llengües i així, en castellà es diu lleno como un cerdo, en occità sadol coma un pòrc i en francés plein comme un cochon.