fart com un lluç / farts com a lluços

Molt fart, molt ple, per haver menjat excessivament.

Aquest modisme comparatiu s’usa al Grau de Castelló.

El lluç, peix de l’orde dels gadiformes i de la família dels gàdids, espècie Merluccius merluccius, és un gran depredador. De nit devora una gran quantitat de peixos. En els lluços que es pesquen abans d’eixir el sol, encara de nit, és fàcil veure’ls la panxa ben plena. D’ací l’origen del modisme.