fart com un lladre / farts com a lladres

Molt fart, molt ple, per haver menjat excessivament.