faltar un bull, com a les guixes

Referit a una persona: que no té el coneiximent complet, que li falta maduresa o que té una certa discapacitat intel·lectual, encara que lleugera.

Equival a expressions com ara tindre una aigüeta, faltar un regó, faltar una petxinada o tindre el cap a llossar.

Quan una persona es considera que té una certa mancança en la seua capacitat intel·lectual, a la Vall d’Albaida es diu que li falta una aigüeta; a Elx, que li falta una petxinada, i al Maestrat i a l’Horta de València, que li falta un regó. Hem de ser conscients que les expressions citades i d’altres semblants com ara «és un dèbil mental», «és molt curtet» o «no és normal» que acostumem a usar alegrement en el nostre llenguatge quotidià, poden ser considerades pejoratives i fins i tot ofensives per determinades persones que estan especialment sensibilitzades pel fet que el problema en qüestió les afecta directament a elles o als seus familiars.