fals com un pont de fusta

Fals, tant en sentit real com en sentit figurat.