fals com un duro de set pessetes

Fals, tant en sentit real com en sentit figurat.