fals com les pessetes de Negrín

Fals, tant en sentit real com en sentit figurat.

Josep Lozano, en la novel·la Ribera, escriu:

Falsa com les pessetes de Negrín. Quan volia, molla com l’aigua de pou. Tan delicada, tan exquisita, que les bragues amb costura li feien verducs als sagins.