fals com la llenya de figuera

Fals, tant en sentit real com en sentit figurat.

Tenim la dita:

Si vols bé a ta muller, dóna-li la llenya de carrasca o d’olivera. I si la vols mal, dóna-li-la de xop o de figuera.

La fusta de la figuera no és adequada per a fer foc perquè té un poder calorífic molt baix. Fa un caliu somort i molt de fum.