fals com la fusta de figuera

Fals, tant en sentit real com en sentit figurat.

La fusta de figuera es trenca fàcilment. No aprofita per a res, ni per a fer mobles ni caixes ni cap objecte. Si puges a una figuera, les branques s’esgarren amb facilitat. Per això es va inventar el sistema de collir les figues amb una canya, per no haver de pujar a les figueres. La canya es bada per la part superior i es posa un trosset de canya travessat, perpendicular, per tal que quede la canya sempre oberta. En el Diccionari català-valencià-balear, en l’accepció número 11 de l’entrada cóp, diu: «Canya que té un cap esquerdat i obert, formant un recipient que serveix per collir figues (Massalavés).» Segons ens va informar Àngel Alexandre en un missatge que va enviar a la llista Migjorn el 13 de setembre del 2010, a Simat de la Valldigna també anomenen cóp a la canya de collir figues.