estar com la Sabatota

Referit a una persona: estar sempre de mal humor, tindre molt mal caràcter.

Fa referència a un personatge popular d’Ontinyent, de malnom la Sabatota.

Josep Sanchis Carbonell, en El gran llibre dels malnoms. Els malnoms d’Ontinyent a través de la Història (de l’Abaixador al Zurdo de la Mora), ens parla d’aquest personatge i diu:

Sabatota (lluïa unes sabates molt grans). Sovint aquests personatges eren propis i particulars d’una localitat, tot i que de vegades la seua fama ultrapassava el terme municipal, cas de la Sabatota d’Ontinyent, prou coneguda per aquella part de la Vall i en terres de més al Sud, tal i com ens explicaven a Benissoda dient que es tractava d’un home molt alt, vestit amb una capa, malcarat i de geni curt.

El Diccionari de la Vall d’Albaida té l’entrada sabatotes que definix de la manera següent: ‘persona beneitota, curta d’enteniment’.

Segons sembla el personatge anomenat la Sabatota era hermafrodita i aquesta situació anòmala podria ser el motiu del seu mal caràcter.

NOTA 1: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.

NOTA 2: Done les gràcies a Josep Sanchis Carbonell per la seua ajuda.