esmolat com un raor / esmolats com a raors

S’empra per a dir que alguna cosa està mot esmolada, que talla molt.

En la novel·la Els països del tallamar, de Joan-Carles Martí i Casanova, podem llegir:

Ni les herbes esmolades, com a raors al vent, ni els còdols li feien cap mal […]