esmerla com un somier

S’empra per a dir que algú té una embriaguesa molt forta.

Aquest modisme comparatiu s’usa a la Vall d’Albaida.