esgarrar com a un abadejo (o com a un bacallà, o com a un bacallar)

1) En sentit real: fer a trossos un paper, un teixit o un material semblant estirant-lo amb les mans en sentits oposats.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: pegar-li una palissa.

3) En sentit figurat i referit a un ésser humà: pejudicar-lo de forma voluntària (físicament, psicològicament, econòmicament, socialment o de qualsevol altra manera).

L’he sentit dir a Alcoi.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Garcia Llopis en el seu llibre Revoltim.