escriure com un descosit / escriure com a descosits

Escriure d’una manera frenètica.

Francesc Mompó, en la novel·la Els fantasmes de Lacrima Coeli, escriu:

Arribaren a una de les parets laterals, tragué una llibreta i un bolígraf i es posà a mirar un quadre que hi penjava. El company la imità. I es posà a escriure com un descosit.

NOTA: En la tercera accepció de l’entrada descosit del DNV trobem: pels descosits (o com un descositloc. adv. Excessivament. Parlar pels descosits.