escanyat com un conill de serra / escanyats com a conills de serra

Molt prim, molt esquifit.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

Més aïna tirant a prims i escanyats com un conill de serra –pensava la mare en veure’ls més de prop–.

NOTA: En aquest fragment hauria sigut molt més adequat escriure escanyats com a conills de serra.