ert com un rave / erts com a ràvens (o com a raves)

1) En sentit real: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat: ‘enravenat, enrederat, a causa del fred’.

En la novel·la Escacs de mort, d’Eduard Mira, trobem:

Com un llamp, vaig cercar Jaumot amb la mirada. Per fortuna, aquesta volta estava ert com un rave i en guàrdia […]