ert com un ciri / erts com a ciris

1) En sentit real: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat: ‘enravenat, enrederat, a causa del fred’.

En la Figura i paisatge, de Narcís Oller, trobem:

Per fi es plantà al mig de la cuina, i, ert com un ciri, el cap enlaire, un ull en blanc, l’altre cluquejant de pressa, el galet del porró a dos pams de la badada guardiola, començà a xerricar.